Wij zijn

Uitgeverij Hiwo geeft (logopedische) therapiematerialen uit en is aanbieder van cursussen. In 1990 startte Hilde Wolters, MSC, de logopediepraktijk. Later werd ze ook onderwijskundige. Vanaf de werkvloer van de logopediepraktijk begon ze materialen en cursussen te ontwikkelen waar de uitgeverij is voortgekomen. Nog altijd werkt er een gemotiveerd team met kinderen die spraak-/taalmoeilijkheden ervaren en moeite hebben met het leren lezen en spellen, al of niet dyslectisch. Ook specialiseerde dit team zich in de pre verbale logopedie. 

leren

Onze methodieken

Voor de kinderen met lees- en spellingsproblemen hebben we
speciaal materiaal ontwikkeld: Spellen met Specht.
Hiervan zijn inmiddels al vier mappen verschenen.
Deel 1 Voorschottraining
Deel 2a Connect Klanken & Letters
Deel 2b Connect Woordherkenning
Deel 3 Spellingstraining

Op de site www.spellenmetspecht.nl vind je meer informatie.

Dit najaar wordt Spreken met Spreeuw verwacht!

Spreeuw 2,5 K voor de taalinhoud

In het najaar 2022 komen we met Spreken met Spreeuw 2,5 K. We hebben een basiswoordenlijst met ruim tweeëneenhalf duidend woorden. Alle woorden zijn door een kunstenaar getekend. Het wordt een database vol met kleurrijke oefeningen voor therapeuten. Logopedisten, remedial teachers en leerkrachten kunnen oefeningen voor de taalinhoud - via een website - printen. We starten met een paar thema's met oefeningen voor de woordenschat d.m.v. het trainen van de semantische relaties en het zinsbegrip. Ook besteden we aandacht aan bezittelijke en persoonlijke voornaamwoorden. Het wordt prachtig kleurrijk en aantrekkelijk materiaal. Door de tijd heen gaan we steeds meer thema’s uitgeven. De oefeningen zijn geschikt voor een taalleeftijd van vijf en zes jarigen. De tekeningen van de oefeningen in spelvorm zijn zeker ook goed te gebruiken voor kinderen van zes jaar en ouder. 

Articulatie | R

Momenteel wordt er gewerkt aan  een website volop vrolijke en aantrekkelijke spelletjes voor de R articulatie. Daaropvolgend de S en de L. In de toekomst worden er meer fonetische articulaties aangeboden. Eerste uitgave wordt verwacht in het najaar van 2022.

 

vraag
boek
gele specht klein

Onze cursussen

Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de methodieken van Specht, de voorschottraining, Connect, de lees- en spellingsbegeleiding, maar ook aan casuïstiek t.b.v. de rol van het verbaal werkgeheugen, benoemproblemen en leesbegrip versus technisch lezen. Er is ook een cursusdag om met de de opbouw van de oefeningen voor de taalinhoud van Spreeuw 2,5 K kennis te maken. Het wordt een interessante dag met de theorie over de semantische relaties en aan de hand van casuïstiek wordt de oefening selectie toegelicht. Natuurlijk wordt ook gedemonstreerd hoe het verbaal werkgeheugen in oefeningen wordt belast. 

De cursus om preverbaal logopedist te worden in de eerste lijn staat ook op de planning.

Ga naar het cursusaanbod

Smart/MHL

Logopedisten kunnen lid worden van
onze MHL pagina, https://mlh.hiwo.nl.
Zij kunnen voor hun praktijk in de 1e lijn
onbeperkt behandelplannen en ingevulde
ICF schema’s downloaden. Daarmee kunnen
zij cliëntendossiers intern consistent maken.
Het verhoogt de standaard van het methodisch
logopedisch handelen.

Ga naar mlh.hiwo.nl